Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PERŁA ART

Sklep https://sylwiaswiercz.pl/ jest prowadzony przez zarejestrowaną firmę:
Sylwia Świercz Perła Art, Barycz 43, 26-200 Końskie, Polska
NIP: 6581142206
e-mail: kontakt@sylwiaswiercz.pl tel.: 608-679-418

z kontem bankowym o numerze:
mBank: 80 1140 2004 0000 3102 7940 4755

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można złożyć poprzez koszyk sklepu postępując zgodnie z instrukcją, która się wyświetla na stronie internetowej. Zamówienia można również składać poprzez e-mail lub telefonicznie.

ZAPŁATA ZA ZAMÓWIENIA

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Zamówienie opłacić możesz: mBank: 80 1140 2004 0000 3102 7940 4755

Zamówienia należy opłacić w ciągu 7 dni od daty ich złożenia (chyba, że ustaliliśmy podczas kontaktu inny termin opłaty). W razie nie dokonania w ustalonym terminie wpłaty zamówienie zostaje anulowane.

KOSZT WYSYŁKI I CZAS DOSTAWY

Paczkomaty Inpost 12 zł

Kurier DPD 16 zł

Poczta Polska (paczka + ) – 13 zł

Paczka Europa – 36 zł

Świat – do ustalenia indywidualnego, należy skontaktować się poprzez e-mail w celu ustalenia kosztów wysyłki.

Podane koszty wysyłki są zryczałtowane i nie zależą od wagi zamówienia, a w przypadki kosztu wysyłki zagranicznej – także od kraju docelowego.

Wszystkie zamówienia, o ile przy danym przedmiocie nie widnieje inna adnotacja, są wysyłane w ciągu 1-3 dni od ich opłacenia (dni roboczych).

Czas dostawy przez firmę kurierską wynosi 1 dzień roboczy, zaś Poczta Polska deklaruje doręczenie przesyłek w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu nadania w przypadku przesyłek wysyłanych do Polski oraz 1-4 tygodni od momentu nadania dla przesyłek międzynarodowych. Należy pamiętać, że w sezonach większego obciążenia przesyłkami (np. przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, Dniem Matki itp.) czas dostawy może się wydłużyć, na co jako firma wykonująca biżuterię nie mam niestety wpływu. Dlatego zachęcam do składania zamówień, które mają być prezentami w te świąteczne dni z co najmniej 1,5 miesięcznym wyprzedzeniem (zwłaszcza zamówień na biżuterię wykonaną indywidualnie).

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPRZEDAŻ

Potwierdzeniem zakupu jest rachunek lub na życzenie wystawiam fakturę bez VAT. Jeśli wolisz otrzymać fakturę bez VAT proszę o informację w e-mailu i podanie danych potrzebnych do jej wystawienia (e-mail: perlaart.sklep@gmail.com).

ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z obowiązującym prawem, można bez podania przyczyny odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej przez odległość w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Wystarczy, że poinformujesz poprzez e-mail (kontakt@sylwiaswiercz.pl) o swojej decyzji poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (poniżej znajduje się wzór odstąpienia) lub wydrukowanego na papierze, i zwrócisz zakupiony produkt wraz z rachunkiem lub fakturą. W ciągu 14 dni od otrzymania towaru, nastąpi zwrot poniesionych przez Ciebie kosztów, łącznie z kosztem dostawy produktu do Klienta. Jedyny koszt jaki Klient ponosi to koszt odesłania przedmiotu do sklepu, zgodny z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej (ok. 15 zł). Zwrot należności nastąpi na to konto, z którego została dokonana płatność.

Wzór pisma do zwrotu

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

  Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My ()………………….……………niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

Proszę o przekazanie pieniędzy na nr konta:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

MECHANIZM COOKIES

Sklep https://sylwiaswiercz.pl/ jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia Klienta (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Klientowi m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Klientów.

W Sklepie cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o sesji Klienta;
 • w celach statystycznym;
 • w celach marketingowym;
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym, jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

 1. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sylwia Świercz nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych, które zostawiają Państwo na stronie sklepu https://sylwiaswiercz.pl/ jest Sylwia Świercz Perła Art, Barycz 43, 26-200 Końskie, Polska, NIP: 6581142206.
Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Do danych, które są przeze mnie przetwarzane należą: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
Dane podawane są przez Państwa dobrowolnie i w każdej chwili możecie Państwo mieć do nich wgląd, poprawić je lub zażądać, aby firma Sylwia Świercz zaprzestała ich dalszego przetwarzania. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przyjęcie i realizacja Państwa zamówień oraz marketing bezpośredni produktów firmy Sylwia Świercz. Państwa dane nie są nigdy udostępniane osobom nieupoważnionym i nieuprawnionym.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Sylwia Świercz

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sylwia Świercz zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sylwia Świercz może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sylwia Świerc przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Sylwia Świercz, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Sylwia Świercz nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
 • przetwarzane; wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

-wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Sylwia Świercz podlega;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Sylwia Świercz może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sylwia Świercz. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sylwia Świercz, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Sylwia Świercz nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Sylwia Świercz ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 1. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta do innego administratora danych osobowych.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Sylwia Świercz spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Sylwia Świercz nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 3. Klient ma prawo żądać od Sylwia Świercz przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

We wszelkich sprawach, które nie są opisane w tym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego w Polsce. Z kolei jeśli między postanowieniami regulaminu, a przepisami prawa zachodzi jakaś sprzeczność, te drugie mają bezwzględne pierwszeństwo.

Data ostatniej modyfikacji regulaminu: 19.08.2019 r.